Εγκατάσταση Πρόγραμμα FTP

Κατεβάζουμε το πρόγραμμα winscp απο https://winscp.net/eng/download.php και το εκτελούμε

Στην πρώτη οθόνη πατάμε απλός το πλήκτρο Accept >